Хореографія для малюків

Валентина Лавреньова
Вихователь

Розвиток творчих, музичних та рухових здібностей дітей. Навчання володіння своїм тілом за допомогою фізичних вправ під музику. Розвиток гнучкості і формування правильної постави.

Ціль програми
розвиток музичних і фізичних даних дітей, образного мислення, фантазії і пам'яті; формування творчої активності і розвиток інтересу до танцювального мистецтва; розвиток почуття ритму, темпу, виконавських навичок у танці, художньо-творчих здібностей та художнього смаку.
Спрямованість програми
виховання естетично-морального сприйняття дітей і любові до прекрасного, працьовитості, самостійності, акуратності, цілеспрямованості у досягненні поставленої мети; виховання розкутості, позбавлення від сором'язливості, скутості, комплексів.
навчити дітей володіти своїм тілом, навчити культурі руху, основам сучасної пластики, основам класичного танцю.
придбання базових знань в хореографічному мистецтві, основних танцювальних навичок різних напрямків сучасного танцю.
Володіння тілом
Танцювальні навичкі
1
2
Завдання програми
формування красивих манер, ходи, постави, виразність рухів і поз, музично-ритмічної координації рухів.
Формування манер
3
Форми та режим занять
Програма передбачає групові та індивідуальні заняття, репетиції та концертні виступи малюків. В програмі навчання основи класичної та бальної хореографії, сюжетний танок.